www.buevich.com www.buevich.com
  Strona Główna  l   O nas   l   Nowości   l   Dokumenty   l   Album zdjęć   l   Forum   l   Ankieta
  
   Historia nazwiska
   Etymologia
   Pisownia
  
   Bujewicze
   Spis alfabetyczny
   Pierwszi Bujewicze
   Sławni Bujewicze
   Drzewo rodu
   Księga pamięci
   Poszukiwanie krewnych
  
   Heraldyka
   Herb rodowy
   Historia herbu
  
   Linki
   Bujewicze w sieci
   Prasa o Bujewiczach
   Linki genealogiczne
   Wersja rosyjska
  
Szukaj:

Archiwum nowości

09.10.2003 - W rozdziale "Dokumenty" jest umieszczona druga sprawa Departamentu Heroldii o pochodzeniu szlacheckim rodu Bujewiczów. W rozdziale "Prasa o Bujewiczach" opublikowana jest cześć czwarta memuarów I.F. Bujewicza "życie bez upiększenia". Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano nowe życiorysy i zdjęcia Bujewiczów. Rozdział "Dzewo rodu" uzupełniono jeszcze przez jedno drzewo Bujewiczów.

09.08.2003 - Do rozdziału "Księga pamięci" dodano informacje o Wacławie Francewiczu Bujewiczu i Eduardzie Wiktorowiczu Wyzlacinskim-Bujewiczu, którzy zostali represjonowani w styczniu 1938 r. w m.Leningrad. - Do rozdziału "Poszukiwanie krewnych" dodano informacje od Wadzima Eduarda Bujewicza z m.Tallinn, Estonia. W rozdziale "Album zdjęć" umieszczono reportaż fotograficzny ze spotkania Bujewiczów, które odbyło się w 29.06.2003r. w restauracji "Bawarius". Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano nowe życiorysy i zdjęcia Bujewiczów. Rozdział "Dzewo rodu" uzupełniono o jeszcze jedno drzewo Bujewiczów.

26.05.2003 - Otwarto polską wersję na stronie. W rozdziale "Prasa o Bujewiczach" opublikowano trzecią część memuarów I.F. Bujewicza "życie bez upiększenia". Do rozdziału "Poszukiwanie krewnych" dodano wiadomości otrzymane od Krystyny Dzidowska z Australii

22.05.2003 - Według badań, wykonanych przez archiwum m. Smoleńsk, uzupełniono wspólne drzewo genealogiczne. Wczoraj na stronę otrzymano ankietę od Wadzima Eduardowicza Bujewicza z m. Tallinn, Estonia. Panie Wadzivie! Proszę o Pański email. Proszę pisać pod adres webmaster@buevich.com

23.04.2003 - W rozdziale "Dokumenty" umieszczono pierwszy dokument Departamentu Heroldii o pochodzeniu szlacheckim rodu Bujewiczów

16.04.2003 - Do rozdziału "Prasa o Bujewiczach" dodano druga część memuarów I.F. Bujewicza "życie bez upiększenia", wiersz po angielsku Bujewicz S.A., wiersze T.I. Popowej (Bujewicz). Do rozdziału "Dzewo rodu" dodano nowe drzewo genealogiczne. Rozdział "Księga pamięci" uzupełniono o nową informacje o represjonowanych Bujewiczach.

07.04.2003 - W rozdziale "Prasa o Bujewiczach" opublikowano artykuł D.Dedenko o powstaniu Orszańskim pod kierownictwem I.I.Bujewicza. Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano życiorys Bujewicza S.I. Wspólne drzewo genealogiczne Bujewiczów uzupełniono danymi o gałęzi mieszczanina Surażskiego W.S.Bujewicza, które uprzejmie przesłał nam E.A.Bujewicz.

20.03.2003 - W rozdzale "Prasa o Bujewiczach" opublikowano pierwszą część memuarów I.F. Bujewicza "życie bez upiększenia", które uprzejmie przekazali nam rodzice. W rozdziale "Spis alfabetyczny" umieszczono życiorys Bujewicza O.M. Do rozdziału "Księga pamięci" dodano informacje o Bujewiczu Leonardowiczu Martynowiczu i Bujewiczu Wasyliju Stepanowiczu, których represjonowano w r.1937.

17.03.2003 - W rozdziale "Dzewo rodu" umieszczono wspólne drzewo genealogiczne Bujewiczów, pochodzące od założyciela rodu, Jana Amboji, są to dwa drzewa, których związek z drzewem wspólnym jeszcze nie jest ustalony. Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano nowe życiorysy. Ogólnie jest już 50 życiorysów. Do rozdziału "Księga pamięci"dodano informacje o Bujewiczu Anton Antonowiczu, który został represjonowany w r.1937. Według spisów Stalina - do rozstrzelania.

21.02.2003 - W rozdziale "Dokumenty" umieszczono Dekret Departamentu Heraldyki o uznanie Bujewiczów jako szlachty, Dekrety Prezydenta RF o nagrodzeniu Bujewiczów. Do rozdziału "Poszukiwanie krewnych" dodano ogłoszenie Krystyny Blaszczyk (Bujewicz) z m.Olsztyn, Polska.

08.02.2003 - W rozdziale "Dokumenty" umieszczono życiorysy Bujewicza S.M. , M.M., M.W, T.P., A.W., E.J., K.E., K.I. W rozdziale "Prasa o Bujewiczach" opublikowano nowe wiersze Eleny Bujewicz. Do rozdziału "Poszukiwanie krewnych" dodano ogłoszenie Swietłany Arkadijwny Tarasenko (Bujewicz) o poszukiwaniu brata.

13.01.2003 - Do rozdziału "Księga pamięci" dodano informacje o Bujewiczach, którzy byli obywatelami Polski, a zostali represjonowani w ZRSR od r.1939 do r.1959. W rozdziale "Prasa o Bujewiczach" umieszczono pracę fotograficzna Ludmily Bujewicz.

05.07.2003 - W rozdziale "Księga pamięci" umieszczono informacje z Encyklopedii obwodu Smoleńskiego o represji rodziny Iwana Jakowicza Bujewicza. Do rozdziału "Dokumenty"dodano "Wpisy o emigracji Bujewiczów i wyciągi z akt stanu cywilnego USA i Australii".

26.12.2002 - Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano życiorys Bujewicza Dmitrija Anatolijowicza.

23.12.2002 - W rozdziale "Dokumenty"umieszczono "Wyciągi o wsi Wyżlacino i Zaronowo z Wilenskich ksiąg trybunalnych.

17.12.2002 - W rozdziale "Poszukiwanie krewnych" umieszczono informacje od N.W. Bujewicz z Taszkentu, Uzbiekistan.

09.12.2002 -Musze powiedzieć z głębokim żalem, ze Bujewiczów, pozostało o jednego z nas mniej. Od wczoraj na skutek ciężkiej choroby w wieku 83 lat. umarł mój dziadek Bujewicz Adam Josyfowich.

29.11.2002 - W rozdziale "Dokumenty" opublikowano Wyciągi rodowe Bujewiczów z archiwalii huberni Witebskej.

18.11.2002 - W rozdziale "Prasa o Bujewiczach" opublikowano artykuł Eleny Bujewicz "Glos krwi", opowiadający o świeżym spotkaniu Bujewiczów w Golicynie.

11.11.2002 - Teraz Bujewicze mają własną gwiazdę. Ten podarunek zrobił Bujewiczom Konstantyn Jurijowicz Bujewicz, który załatwił formalnie nazwę " Bujewicz" (Buevitch) dla gwiazdy 074686 z gwiazdozbioru "Ryb" według uznanego międzynarodowewgp katalogu gwiazdowego obserwatorium astrofizycznego Smitsona (SAO). Zaświadczenie o nadaniu nowego tytułu gwieżdzie i jej koordynaty można zobaczyć tutaj. Do rozdziału "Pierwszi Bujewiczowie" dodano artykuł z Encyklopedii narodowej Białorusi W.W. Nasiewicza.

10.11.2002 - 07.11.2002 w Golicynie skutecznie odbyło się czwarte spotkanie Bujewiczów. Wzięło w nim udział około 20 osób, którzy prezentowali Mińsk, Witebsk, Twier i Czerkassy. Raport ze spotkania będzie opublikowany w najbliższej przyszłości. Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano życiorys znakomitego lotnika, dowódcy pułku lotniczego "Warszawa", pułkownika Mikolaja Iwanowicza Bujewicza, który był Kawalerem Orderu i Krzyża "Wirtutti Militari".

01.11.2002 - Po wymuszonej przerwie, związanej z wyjazdem służbowym webmajstera strony do Las-Wiegasu, witryna znów pracuje. Otrzymano ankietę Eduarda Wladzimirowicza Bujewicza. Panie Eduardzie! Proszę o konkretny e-mail na adres webmaster@buevich.com

10.10.2002 - Otwarto rozdział "Historia herbu", gdzie opublikowano informacje o historii pojawienia się Herbu rodowego Bujewiczów-Wyżlacińskich "Niezgoda".

10.01.2002 - Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano życiorysy Bujewicz Eleny Iwanowny, Bujewicz Julii Genadijowny i Bujewicza Juria Stanislawowicza. Do rozdziału "Księga pamięci" dodano informacje o Witoldzie Domnikowiczu Bujewicz, który był represjonowany w r.1938

23.09.2002 - Do rozdziału "Album zdjęć" dodano reportaż fotograficzny ze spotkania Bujewiczów, które odbyło się 09.08.2002 w restauracji "Boczka". Do rozdziału "Spis alfabetyczny"dodano życiorys Bujewicza Aleksandra Adamowicza.

17.09.2002 - W rozdziale "Dokumenty" umieszczono Wyciągi z materiałów historyczno prawnych, opublikowanych przez Witebską komisję historyczno- archiwalną. Szczególnie dziękujemy za przesłane dokumenty Bujewiczowi A.F. Otwarto rozdział "O nas".

09.09.2002 - Wczoraj w restauracji "Boczka piwna" w miłej atmosferze upłynęło spotkanie Bujewiczów. W spotkaniu tym wzięło udział 11 osób. Opis i reportaż fotograficzny ze spotkania będzie opublikowany na stronie w najbliższej przyszłości. Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano dane życiorysowe Bujewicza A.F. i Bujewicza J.J.

04.09.2002 - Spotkanie Bujewiczów odbędzie się w niedzielę-09.08.2002 o 18. 00 w restauracji "Boczka piwna", sala Rycerska (na górze), pod adresem: Prospekt Leningradski, 48. Mapę dojazdu jak również inne informacje można zobaczyć na http://www.boczka48.ru. Zapraszamy wszystkich Bujewiczów. Proszę państwa o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

29.08.2002 - Do rozdziału "Księga pamięci" dodano informacje o Bujewicze Iwanie Afanasijowicze.

6.08.2002 -Kolejne spotkanie Bujewiczów zaplanowano w niedziele-8 września . O miejscu i czasie spotkania ogłosimy dodatkowo. Zapraszamy wszystkich Bujewiczów.

22.08.2002 - Po niewielkej przerwie, związanej z moim wyjazdem służbowym do Syngapuru i Australii, strona znów pracuje. W czasie podróży do Australii, w księgach telefonicznych miast Sydnej i Pert ujawniono nieznanych nam Bujewiczów (Bujewicz, Bujevich). Do jednego z Bujewiczów z Australii, którego e-mail znależliśmy w Internecie, wysłano list. Prócz tego otrzymano ciekawy list od Eleny Rudolfowny Kondakowej (Bujewicz). Pani Eleno! Bardzo prosimy o Pani e-mail, dlatego że niektórzy członkowie projektu rozpoznali w treści listu wspólnych krewnych i chcą korespondować z Panią. Kierować informacje można pod e-majlwebmaster@buevich.com

05.08.2002 - Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano informacje o Bujewicz D.W. i Bujewicz A.W. Otwarto rozdział "Pisownia".

30.07.2002 - Do rozdziału "Spis alfabetyczny"dodano informacje o Bujewicz O.E.

19.07.2002 - Otwarto rozdział "Herb Rodowy" i rozdział "Etymologia".

16.07.2002 - Otwarto rozdział "Dokumenty". W rozdziale "Spis alfabetyczny" opublikowano życiorys I.E.Bujewicza.

09.07.2002 - Raport z drugiego spotkania Bujewiczów można zobaczyć tutaj. Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano życiorys Bujewicza Wadyma Eduardowicza. W rozdziale "Księga pamięci"udostępniono nowy spis Bujewiczów, poległych w WWN.

08.07.2002 - Drugie spotkanie Bujewiczów odbyło się zgodnie z planem dnia 07.07.2002r. w restauracji "Gwozdi". W spotkaniu wzięło udział 12-tu przedstawicieli rodu Bujewiczów. Raport ze spotkania będzie na stronie w najbliższej przyszłości. Odświeżono, poprawiono i uzupełniono "Pierwszi Bujewiczowie". Tak też dodano wyciągi z herbarzu Seweryna Uruskiego i sprostowano nieścisłości z wyciągów z Herbownika Adama Bonieckiego. Jeszcze jednego Bujewicza dodano do spisu represjonowanych Bujewiczów w rozdziale "Księga pamięci".

02.07.2002 - Spotkanie Bujewiczów odbędzie się 07.07.2002r. o g.18.30 w klubie- restauracji "Gwozdi" pod adresem: Wielka Nikitska, 19. Jadłospis, schemat przejazdu i inne szczegóły można zobaczyć pod adresem http://www.gvozdi-club.ru. Zapraszamy wszystkich Bujewiczów na spotkanie. Ubranie dowolne, proszę państwa aby zabrać ze sobą dowody osobiste. Wszyscy, którzy zamawiali adres poczty elektronicznej w domenie buevich.com, powinni przynieść 12 $ (Jest to oplata za skrzynkę pocztowa).

01.07.2002 - W rozdziale "Spis alfabetyczny" odświeżono życiorys Bujewicza Igora Josyfowicza. Do rozdziału "Księga pamięci" dodano nowe imiona Bujewiczów, którzy byli represjonowani.

27.06.2002 - Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano życiorys Bujewicza Adama Josyfowicza.

26.06.2002 - Otwarto dwa nowe rozdziały: "Poszukiwanie krewnych" i "Prasa o Bujewiczach".

24.06.2002 - Szanowni imennicy i krewni! Z radością informujemy: w sobotę, w dniu 22 czerwca w Moskwie w kawiarni "Usadba" pod adresem: zaułek Wozniesienski 22, odbyło się pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej powołanej do badania genealogii Bujewiczów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech linii rodu Bujewiczów. Uczestnikom przekazano powitalne słowa od J.A. Bujewicza, który jest kierownikiem zarządzającym "OAO Wolga", a który to, nie mógł osobiście wziąść udziału w spotkaniu z powodu innych zobowiązań. W zamian przysłał swojego przedstawiciela. W czasie spotkania poruszono szereg zagadnień, są to: ustalenie kontaktów osobistych miedzy żyjacymi Bujewiczami, omówienie szkicu herbu rodowego Bujewiczów "Niezgoda", jak również finansowanie badań genealogii Bujewiczów przez Archiwum Witebskie. Uczestnicy spotkania nawiązali wzajemny kontakt, informowali o danych dotychczas zebranych, prezentowali swoje linie rodowe, które reprezentowali. Został również ustalony dokładny szkic herbu rodowego "Niezgoda", abym mógł umieścić go na witrynie strony familijnej. W części dotyczącej badań rodu Bujewiczów uczestnicy spotkania powzięli uchwałę, aby przeprowadzić rozmowy o możliwości przeprowadzenia badań przy pomocy znanego genealoga z Bialorusi, Wladyslawa Wieriowkina-Szaluty. Bujewicz A.A. został wyznaczony jako tymczasowy koordynator tego projektu. Następne spotkanie zaplanowano zorganizować za dwa tygodnie. O dacie i miejscu spotkania ogłosimy dodatkowo. Zapraszamy wszystkich Bujewiczów do wzięcia udziału w następnym spotkaniu. O chęci uczestniczenia w spotkaniu proszę nas poinformować pod e-majlem webmajstera.

20.02.2002 - Poprawiono w całości artykuł wstępny. Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano informacje o jednym z założycieli strony, Stanisławie Jurijowiczu Bujewiczu. Do rozdziału "Bujewicze w sieci" dodano odsyłacze na osobistą stronę E.W. Bujewicza i agencję "Selektum", której kierownikiem jest L.W. Bujewicz.

19.06.2002 - Do rozdziału "Spis alfabetyczny" dodano informacje o Elenie Wsiewolodwnie Bujewicz. Otwarto archiwum nowości.

18.06.2002 - Po przerwie spowodowanej tymczasowym brakiem dostępu do Internetu ponownie zaczynamy zamieszczanie materiałów na stronie. Upraszamy państwa o uwagę! Webmajster ma nowego e-majla: webmaster@buevich.com. Otwarto rozdział "Księga pamięci", w którym umieszczono spis Bujewiczów, którzy zostali represjonowani w obwodzie Smoleńskim.

8.06.2002 - Otwarto rozdział "Ankieta". Wypełniajac ankietę, umieszczoną w tym rozdziale, można przesłać do webmajstera własne dane osobiste jak też i dane swoich przodków, które będą umieszczone na stronie.

05.06.2002 - Rozdział "Spis alfabetyczny" Uaktualniono informacje o Igorze Josyfowiczu Bujewiczu.

04.06.2002 - Do rozdziału "Spis alfabetyczny"dodano informacje o Wiaczeslawie Aleksandrowiczu Bujewiczu i Aleksandrze Jurijowiczu Bujewiczu. Otwarto rozdział "Bujewicze w sieci". Dodano rozdział "Pierwsi Bujewicze".

02.06.2002 - W rozdziale "Sławni Bujewicze" opublikowano informacje o Juriju Aleksandrowiczu Bujewiczu.

31.05.2002 - Opublikowano pierwsze materiały w internecie. W rozdziale "Sławni Bujewicze" opublikowano artykuł Eduarda A. Korniłowicza o Josyfie Iwanowiczu Bujewiczu.

Copyright © 2002 - 2005 Aleksiej & Stanisław Bujewicze.         Wszelkie prawa zastrzeżone.