www.buevich.com www.buevich.com
  Strona Główna  l   O nas   l   Nowości   l   Dokumenty   l   Album zdjęć   l   Forum   l   Ankieta
  
   Historia nazwiska
   Etymologia
   Pisownia
  
   Bujewicze
   Spis alfabetyczny
   Pierwszi Bujewicze
   Sławni Bujewicze
   Drzewo rodu
   Księga pamięci
   Poszukiwanie krewnych
  
   Heraldyka
   Herb rodowy
   Historia herbu
  
   Linki
   Bujewicze w sieci
   Prasa o Bujewiczach
   Linki genealogiczne
   Wersja rosyjska
  

Dokumenty

Dekrety Rządu i Prezydenta o nagrodzenie Buewiczów
i nadanie im tytułów honorowych

  • Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskej nadanie tytułu honorowego "Zasłużony Lekarz Federacji Rosyjskej" E.I. Bujewiczu, kierownikowi katedry na Państwowem medycznem Uniwersytecie Ałtajskim
  • Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskej Nagrodzenie Medalem "Za dobże służenie ojczyznie" II stupniu K.E. Bujewicza, dowódcy oddzialu Poszukiwania na zjednoczeniu Wojskowo Patriotycznem obwodu Pskowskiego.
  • Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskej nadanie tytułu honorowego "Zasłużony Maszynowiec" G.A. Bujewiczu, kierownikowi działu PO "Uralska Optyko-echaniczna Fabrzka"
  • Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskej o Nagrodzenie Medalem "Za śmiałość na pożogie" W.A.Bujewicza, starszyny służby wewnętrznej.
  • Dekret Prezydiumu Rady Najwyższej Białorusi nadanie tytułu honorowego "Zasłużony Pracownik Zdrownictwa" W.P.Bujewiczu, lekażowie głównemu lekarni na rejonie Szkłowskim
Copyright © 2002 - 2005 Aleksiej & Stanisław Bujewicze.         Wszelkie prawa zastrzeżone.