www.buevich.com www.buevich.com
  Strona Główna  l   O nas   l   Nowości   l   Dokumenty   l   Album zdjęć   l   Forum   l   Ankieta
  
   Historia nazwiska
   Etymologia
   Pisownia
  
   Bujewicze
   Spis alfabetyczny
   Pierwszi Bujewicze
   Sławni Bujewicze
   Drzewo rodu
   Księga pamięci
   Poszukiwanie krewnych
  
   Heraldyka
   Herb rodowy
   Historia herbu
  
   Linki
   Bujewicze w sieci
   Prasa o Bujewiczach
   Linki genealogiczne
   Wersja rosyjska
  
Szukaj:
Józef i Antoni Bujewicze, 1916 r. Bruklin, Nowy Jork

Witamy, Cie, przechodniu! Spodziewamy się, ze jesteś prawdziwym Bujewiczem i będziesz chciał, tak jak my, odtworzyć historię naszego sławnego nazwiska. Ponieważ umiłowanie bliskich, rozum dociekliwy, ogromna skłonność do badań - to wszystko należy do zalet prawdziwego Bujewicza. Mamy jeszcze usposobienie niezlośliwe, a i harakter ciężki, który nie zawadzi abyśmy widziani byli jako mili ludzie, lubiący życie.

Przecież zamiłowanie do życia nie jest tylko spędzaniem czasu na przyjemnościach. Powinniśmy znać swój rodowód, pamiętać przodków, rozumieć, o czym oni marzyli, jak żyli, jakimi chcieli widzieć, nas, potomków. Spodziewamy się, że możemy spełnić ich nadzieje.

Odtwarzajmy historię swych przodków, swą genealogię! Przekazujmy ją swoim dzieciom, ponieważ jesteśmy Bujewiczami. Wszak Bujewicz brzmi, jak chluba. Nie na próżno analiza fonosemantyczna tego nazwiska mówi o tym, że jest typowo męskie, krótkie, głośne, brutalne, jaskrawe, aktywne, żwawe, potężne. Czyż nie jesteśmy właśnie takimi? Wszystko jest na nasze siły, nawet niełatwa sprawa odtworzenia historii naszego rodu. Weżmy się do tego wspólnie! Dlatego, że razem przewrócimy góry, - mówią tak - Bujewicze!

Otóż nie kompromitujmy swego nazwiska, musimy być aktywni, szybcy, ruchliwi! Piszmy, spotykajmy się! Musimy dzielić ze sobą - oczywiście nie pieniądze - lecz smutek i radość, historię i dzień dzisiejszy. I to, co boli, pamięć. W ostatecznym wyniku wszyscy jesteśmy jak bracia i siostry, jedną Rodziną. Naprzód, Bujewiczowie! - W Rosji, Białorusi i Polsce! Ameryce i Europie! A nawet Australii, Azji i Afryce!

16.08.2005 - W rozdziale "Album zdjęć" umieszczono zdjęcie z salonu lotniczego MAKS-2005 w mieście Żukowski gdzie Igor Bujewicz z Włodzimierza prezentował zbudowany przez niego samolot Piper Cub J3 (z r. 1935). Samolot został odbudowany według oryginalnych specyfikacji i jest napędzony 2.0 silnikiem samochodowym od Subaru. Samolot z sukcesem przeszedł loty testowe i został wpisany do rejestru FLA.

30.07.2005 - Do rozdziału "Prasa o Bujewiczach" dodano bardzo ciekawy artykuł z gazety Biełaruś Siegodnia o Aleksandrze Bujewiczu byłym zastępcy szefa wydziału śledczego obwodu Witebskiego, który został prawosławnym księdzem.

09.05.2005 - Serdeczne gratulacje dła wszyskich Bujewiczów z okazji 60-rocznicy Wielkiego Zwycięstwa!

15.03.2005 - W rozdziale "Księga pamięci" umieszczono informacje z Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Rosji (CAMO) w m. Podolsk o Bujewiczach (korpus szeregowych) poległych / zaginionych bez wieści w czasie II wojny światowej. Ogromnie dziękuję Dymitrowi Krotowi za pomoc w uzyskaniu informacji. Jeszcze raz zwracam się z prośbą do wszystkich Bujewiczów o poinformowanie mnie o krewnych znalezionych w Księgi Pamięci i uściślenie informacji! Do rozdziału "Pierwszi Bujewicze" dodano wyciągi o rodzie Wyżlacińskich-Bujewiczów z herbarzu szlachty Wielkiego Xięstwa Litewskiego "Nomenclator" Wojciecha Wijuk Kojalowicza i rodowodu rodu bojarskiego Żabin-Bujewskich.

Archiwum nowości

Szanowni krewni! Strona ciągle jest w budowie, z tego powodu część rozdziałów może się nieprawidłowo uruchamiać. Prosimy kierowywac państwa wnioski i komentarze o wyglądzie i treści do webmajstera strony!

Copyright © 2002 - 2005 Aleksiej & Stanisław Bujewicze.         Wszelkie prawa zastrzeżone.